Erick Verhoeven
0492 464742 of
0652668453

E-mail: erick@fonskeshome.nl 

Eigenaar: Viktor v.d. Heijden
Venlo
Info: 06-10051237

Behaalde resultaten:

Certificaat NBvD, 266 punten
Certificaat NBvD, 331 punten
Mondio/DwvH wedstrijd Gierle, cat. 2, eerste plaats
Praktijkwedstrijd Gierle, cat. 1, eerste plaats
KNPV objecttoetsing, 189 punten
Certificaat objectbewaking 380 punten
Certificaat PH1 400 punten